Vrh
  • 300739103_hos

Istorija kompanije

Istorija kompanije

ISTORIJA

2013. godine osnovan je HMKN. Glavna djelatnost bila je suradnja s malim i srednjim javnim bolnicama i privatnim bolnicama, te je bila dobavljač medicinske opreme i potrošnog materijala.

2014. godine osnovali fabriku u saradnji sa poznatom domaćom farmaceutskom grupom za zajedničko istraživanje i razvoj, odabir materijala i proizvodnju medicinskog materijala.

U 2015. godini osnovali smo vlastiti odjel za istraživanje i razvoj za razvoj i dizajn proizvoda.

U 2016. godini učestvovao je u nadmetanju za opremu i potrošni materijal tri najbolje bolnice, pružio opremu, potrošni materijal i materijale za zaštitu od dezinfekcije.

U 2018. godini surađivali smo sa trećim terminalima kao što su maloprodajne apoteke i klinike za pružanje medicinske opreme i proizvoda za dezinfekciju i zaštitu.

U 2020. godini, zbog izbijanja COVID-19, počeli smo pružati sredstva za dezinfekciju i protuepidemiju za škole, vrtiće, vladine agencije i velika preduzeća; vanjskotrgovinsko poslovanje se proširilo s van mreže na mrežu, oboje na dvojaki način.