Top
  • 300739103_hos

Istorija kompanije

Istorija kompanije

ISTORIJA

HMKN je osnovan 2013. godine.Osnovna djelatnost je bila saradnja sa malim i srednjim javnim bolnicama i privatnim bolnicama, a bio je i dobavljač medicinske opreme i potrošnog materijala.

2014. godine osnovati fabriku u saradnji sa poznatom domaćom farmaceutskom grupom radi zajedničkog istraživanja i razvoja, odabira materijala i proizvodnje medicinskog materijala.

2015. godine uspostaviti vlastiti odjel za istraživanje i razvoj za razvoj i dizajn proizvoda.

U 2016. godini učestvovao na nadmetanju za opremu i potrošni materijal tri vodeće bolnice, obezbjedio opremu, potrošni materijal i materijale za zaštitu od dezinfekcije.

U 2018. Sarađivao sa trećim terminalima kao što su maloprodajne apoteke i klinike u pružanju medicinske opreme i proizvoda za dezinfekciju i zaštitu.

U 2020. godini, zbog izbijanja COVID-19, počeli smo da obezbjeđujemo sredstva za dezinfekciju i protiv epidemije za škole, vrtiće, vladine agencije i velika preduzeća;spoljnotrgovinski posao se proširio sa offline na online, i to na dva pravca.